[Funland] - Đại Thanh có biến

https://www.otofun.net/threads/dai-thanh-co-bien.1542150/

Là mua đất nền dự án phải không các bác?
@024488 chuyên gia vào trả lời hộ cái