[Funland] - Đại Thanh có biến

Là mua đất nền dự án phải không các bác?
@024488 chuyên gia vào trả lời hộ cái