Lộ thiết kế Vinfast sport coupe

Vinfast có lẽ sắp ra mắt xe thể thao hai cửa, thiết kế khá đẹp mắt, nhưng bán chắc khó vì dòng này ít người đi lắm.

Con này mà xe điện thì ngon x2

Vinfast hai cửa có đẹp không
  • Quá đẹp
  • Cũng được
  • Bình thường

0 voters