Nữ đại tá công an lùi xe Camry đâm chết người chưa một lần đến thắp hương,

Chắc tự tin, gì chứ hàm đại tá, cục trưởng thì tự tin rồi :blush:

ờ, Tiến mà đại tá thì đừng hỏi luôn Tiến nhỉ