Nguyễn Hồng Nhung

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506556942767612&set=ecnf.100002399633017&type=3&theater

Xuất sắc

xuất sắc ko lơ, em này là vozer, trước giản dị học giỏi đại loại thế, xong bị phũ, thế là thay đổi, lên facebook bigo show hàng :sweat_smile:

1 Like

1 Like

quá đã, Tiến ngày gửi 10 link như này nhé

Startup này có vẻ hay ho.

1 Like

tiến hành ngay

1 Like

ăn anh đi

ahihi

1 Like

Nhìn quá buồn

Hay quá

1 Like