17/7/2020 - 55 năm ngày mất Điệp viên Phạm Ngọc Thảo

Phạm Ngọc Thảo (1922–1965) là một cán bộ tình báo của Quân đội nhân dân Việt Nam, hoạt động tình báo trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông là người có nhiều ảnh hưởng chính trị và cũng là một thành viên chủ chốt trong 2 cuộc đảo chính ở Việt Nam Cộng hòa vào những năm 1964–1965. Ông là Đại tá của 2 quân đội đối nghịch trong Chiến tranh Việt Nam là Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân lực Việt Nam Cộng hòa.
Đọc thêm tại Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phạm_Ngọc_Thảo