30Shine tăng tốc mở rộng, bao vây tiệm tóc nam bình dân 1063764

ngon, mấy cái salon làng nhàng đang thời kỳ chết đói, ông nào đông khách thì không có nhân lực.