5 triệu đồng một kg vải không hạt Nhật về Việt Nam | Thị trường NLD