6 thứ 'ngốn tiền' hơn cả điều hòa, thợ điện biết cũng không nói cho bạn

https://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tu-van-tai-chinh/6-thu-ngon-tien-hon-ca-dieu-hoa-tho-dien-biet-cung-khong-noi-cho-ban-545926.html