'Ai cũng khư khư giữ tiền không cho bạn bè mượn, còn gì là xã hội' - VnExpress

https://vnexpress.net/y-kien/ai-cung-khu-khu-giu-tien-khong-cho-ban-be-muon-con-gi-la-xa-hoi-3953153.html