Amy Nguyễn, không cần nhìn mặt nhé anh em

Amy Nguyễn, không cần xem mặt nhé anh em

ngon, bụng k có tý mỡ nào
giờ chịch gái mà có mỡ thì em xùi cmnl

Trích lời thánh lý thuyết @supersliver :rofl:

https://www.instagram.com/p/Bz26pNkgKWj/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

https://www.instagram.com/p/BxZ5obygD_7/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

https://www.instagram.com/p/BueEnyJg5Kx/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

https://www.instagram.com/p/BuLwRyNgjpV/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

https://www.instagram.com/p/BqFQ8czAPEy/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

https://www.instagram.com/p/BpvvzySgGFn/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

https://www.instagram.com/p/BoO2OkOA7xc/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

https://www.instagram.com/p/BmbKI5zAfhI/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Link facebook: https://www.facebook.com/amy.nguyen1997

Topic phái sinh từ topic này =))

Tuyêt vời

Twitter của em nó mới ác.

1 Like