Amy Nguyễn, không cần nhìn mặt nhé anh em

Amy Nguyễn, không cần xem mặt nhé anh em

ngon, bụng k có tý mỡ nào
giờ chịch gái mà có mỡ thì em xùi cmnl

Trích lời thánh lý thuyết @supersliver :rofl:

Link facebook: https://www.facebook.com/amy.nguyen1997

Topic phái sinh từ topic này =))

Tuyêt vời

Twitter của em nó mới ác.

1 Like