Án mạng từ việc giúp người bị nạn trên đường Sài Gòn - VnExpress

https://vnexpress.net/phap-luat/an-mang-tu-viec-giup-nguoi-bi-nan-tren-duong-sai-gon-3950733.html