Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình

“… đè em đi anh ơi chịch nhé”

suy đồi
khi chịch có cần tháo đồng hồ không?

suy đồi