Bà Quyết Tâm: Nhân văn chỗ nào khi không giảm giờ làm?

Bà Tâm phân tích hiện nay thu nhập của công nhân thấp nên họ buộc phải làm thêm giờ để có tiền trang trải cuộc sống.

“Nhìn vào dáng vẻ của người công nhân, tâm thế của người công nhân khi đến làm việc. Hãy nhìn những đứa trẻ mà cha mẹ của họ phải gửi về quê (nói đến đây bà Tâm nghẹn ngào). Có người mẹ, người cha nào muốn xa con mình hay không, thậm chí một hai năm chưa được về thăm con. Có phải những người cha, người mẹ là ông bà rất già rồi vẫn phải giữ cháu để con đi làm việc.

Những người lao động như thế, họ không cam chịu, không muốn làm gánh nặng của xã hội phải đi tìm việc làm mà nói rằng họ tự nguyện để làm thêm quần quật suốt ngày, tôi cho rằng phát biểu này cần phải tranh luận để làm sáng tỏ. Họ không tự nguyện mà cần làm thêm để có thu nhập”, bà nói.

1 Like

Nhân văn là bắt người ta không được đi làm hả :rofl:

1 Like

dốt, lương tối thiểu tăng, giờ làm giảm, là tăng đời sống cho công nhân đấy

Ông bị ảo thôi, đi làm hay không nó là choice, bảo vệ quyền lựa chọn của người khác mới là nhân văn. Người ta muốn đi làm thêm nữa để kiếm thêm ông cấm mẹ đi là sao?

không phải cấm mà là làm ngoài 40h quy định sẽ tính là làm thêm, được trả nhiều tiền hơn, hiểu chưa con gà