Bãi rác cao như núi, giới chức Ấn Độ khuyên gắn đèn đỏ cảnh báo máy bay - Tuổi Trẻ Online