Bạn đã bao giờ nghe đến "Quy tắc 5 giây"?

giphy-204