Báo Trung Quốc viết về hàng 'đội lốt' Việt Nam để xuất sang Mỹ