Báo Trung Quốc: Facebook sắp hết thời tại Việt Nam, Tiktok lên ngôi - VnReview - Tin nóng

https://vnreview.vn/tin-tuc-kinh-doanh/-/view_content/content/2875792/bao-trung-quoc-facebook-sap-het-thoi-tai-viet-nam-tiktok-len-ngoi