Bí thư Quận 1 Trần Kim Yến: Lời nói và việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải không

có một chiến dịch chống lại anh Hải bạn thân mình à