Biểu tình cực lớn ở Hong Kong phản đối dự luật dẫn độ

chính quyền như lol

Tạo reply box đi thím

là mở sẵn box reply ấy hả?

Yep, thế mới kích thích comment, muốn cmt mà nhìn 1 lúc mới thấy nút Trả lời

1 Like

Yea, để xem

chuẩn luôn