Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'TP HCM phải có hạ tầng viễn thông tương đương New York' - VnExpress

https://vnexpress.net/thoi-su/bo-truong-nguyen-manh-hung-tp-hcm-phai-co-ha-tang-vien-thong-tuong-duong-new-york-3953343.html?vn_source=top3&vn_medium=buildtop&vn_campaign=personalize