Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận nhiệm vụ mới- VnEconomy

Nghe bảo chị Tiến vừa trượt cái gì đó :))