Các căn hộ Mường Thanh bán cho cư dân đều khó có thể được cấp sổ đỏ- VnEconomy