Các trường quân đội dừng đào tạo hệ dân sự từ năm 2019

https://vnexpress.net/giao-duc/cac-truong-quan-doi-dung-dao-tao-he-dan-su-tu-nam-2019-3949982.html?vn_source=top6&vn_medium=buildtop&vn_campaign=personalize