Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trước ngày thông xe - VnExpress

Max tốc có 100 thôi à, hơi chán nhỉ. Giờ các cao tốc mới đều nên thiết kế 120 cho mượt.