Câu chuyện buồn của Ofo, từ một startup trị giá 2 tỷ USD bây giờ chẳng còn

cuộc đời mà, không phải thằng nào được định giá tỉ đô cũng đều là miếng ngon cả, sẽ có thằng tỉ đô rồi sml, như nokia hay blackberry cũng đều từng là tỉ đô đó thôi, huống hồ cái startup tào lao này, không phải chuyện buồn gì cả, chỉ là một câu chuyện bình thường.
Mình rất ghét bọn cafebiz, chuyên drama hóa mấy cái tít để tăng click - tào lao

1 Like

Ờ tôi cũng ghét

cái này làm ở Tây có khi thành công