CEO Asanzo Phạm Văn Tam chính thức rời ghế “cá mập” trong Shark Tank Việt Nam