CEO Go-Viet Lê Diệp Kiều Trang: Nếu không làm ở tập đoàn lớn, tôi đã 'ngây

Cái tít cắt dở quá. Lấy full đi admin ơi

cắt như cc, @tran_tien

Uhm nhỉ, do title bị giới hạn ký tự, để tăng lên chút

Ơ hay nhỉ, max title được đến 255 ký tự cơ mà

Khả năng do dấu ‘ nên nó lỗi