Cha con di cư chết úp mặt ở biên giới Mỹ - Mexico gây rúng động - Thế giới