Chất lượng mặt đường cao tốc do Công ty Sơn Hải thi công