Chỉ 1/3 các dòng sông trên thế giới còn có dòng chảy tự nhiên | Tinhte.vn