Chi tiết BMW X7 ra mắt VN, SUV sang cỡ lớn giá 7,5 tỷ đồng - Đánh giá - ZING.VN

kinh, đánh lái bánh sau cơ à :cold_face: