Chiến tranh do Mỹ và Nga thực hiện khác gì nhau, Ukraine là quốc gia Tân phát-xít không, Ukraine là do Lenin "dựng" lên?

“HOA KỲ CŨNG XÂM LƯỢC NHƯ AI, SAO THẾ GIỚI KHÔNG GIỎI PHẢN ĐỐI?”

…Là một trong những lập luận phổ biến nhất tại Việt Nam khi người ta chỉ trích hành vi xâm lược của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, xếp lý luận này vào tri thức và lịch sử Công pháp Quốc tế, có thể thấy giá trị của nó không quá cao…

Với video này chúng ta sẽ giải quyết những lý luận đang được sử dụng nhiều nhất bởi các nhóm cuồng tín Nga như:

  • “Mỹ cũng xâm lược sao không ai giỏi phản đối?”

  • “Ukraine là quốc gia Tân phát-xít thực hiện diệt chủng”

  • “Ukraine là cường quốc hạt nhân đe doạ an ninh Nga” (??!!)

  • “Ukraine là do Lenin ‘dựng’ lên?”

Với những thông tin trực diện, có dẫn chứng và liệt kê đầy đủ những văn bản pháp lý quốc tế mà Nga đang xâm phạm, tác giả hy vọng tạo nên một tiếng nói có chất lượng để chống lại làn sóng ủng hộ chiến tranh xâm lược của Nga mà nhiều nhóm ở Việt Nam đang xách động.

https://www.youtube.com/watch?v=lVbSmW0R64k