Chìm tàu ở Bạch Long Vĩ: Cha thiệt mạng khi gắng tìm con mất tích

https://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chim-tau-o-bach-long-vi-cha-thiet-mang-khi-gang-tim-con-mat-tich-546067.html