Chủ tịch đi ăn trộm điện thoại ở quán chè - YouTube

Vãi lìn, nhhìn giàu có vậy mà…

vậy mà cũng post. trộm ở phút nào cũng ko ghi

chắc ăn trộm vì đam mê thôi

3:53 nhé chủ tịch

1 Like

Gà vl, ghi thêm phút nó trộm có phải là tiện không, đúng là dân technical có khác, éo thấu cảm gì cả.

Khổ thân em nhân viên @@ trộm 3:57 nhé. đề tối nay có khi nổ 575

phải xem ngay hôm trộm chứ đến tận hôm nay thì chắc ẹo, vụ này đã có gì update chưa chủ thớt @024488