Clip bạo lực và những sai phạm của YouTube, Google tại Việt Nam