CLIP: Vũ nhôm tỏ ra bực bội khi gặp luật sư lúc tòa chuẩn bị tuyên án

anh nhớ mặt chúng mày rồi, đợi khi anh phản đam thì liệu hồn