Cô gái khuyết tật tố bị chủ cưỡng hiếp, đánh đập

Không bằng cầm thú

may có đứa con gái phát hiện tận hai lần, ông bố chắc cay cú lắm.