Có tiền thì có nên mua ô tô không? Không ngại mưa nắng thì nhìn vào đây cũng sẽ quyết mua

tumblr_845dc2a0874e82eed15312a1eeb5eb50_49bb81ae_500

Quan trọng là có tiền hay không thôi :smiley:

Hãn hữu thôi mà

1 Like

Nhưng cũng thấy là ô tô sẽ an toàn hơn nhiều :smiley: