Công viên 23 tháng 9 được xây dựng lại đầu năm 2020 - VnExpress

https://vnexpress.net/thoi-su/cong-vien-23-thang-9-duoc-xay-dung-lai-dau-nam-2020-3947670.html