Csgt chặn xe bị húc hất tung lên trời

Đoạn chợ Thái - Mỹ Đức - An Lão thành phố Hải Phòng