Đại, tiểu tiện trong bể nước tòa nhà suốt một năm để trả thù hàng xóm

kiếm được 380 USD một tháng khi cho công ty viễn thông thuê một phần nhà để đặt thiết bị phát sóng

Đù sao rẻ mạt thế, chỗ mình quê quê mà nó cho 2 chục củ một tháng.

so sánh kiểu ton tặc gì thế Tiến, giá cả mỗi nơi mỗi khác chứ

Việt Nam chưa phải vùng trũng nhất sao?

gà vãi, giá ô tô kìa, trũng trũng là trũng thế nào