“Đặt một lần, nhận mãi mãi”: Mô hình “thần thánh” đem về 10 tỷ USD mỗi năm

https://ictnews.vn/kinh-doanh/dat-mot-lan-nhan-mai-mai-mo-hinh-than-thanh-dem-ve-10-ty-usd-moi-nam-cua-amazon-ma-tiki-dang-hoc-hoi-184607.ict