Đại gia Lê Thanh Thản - đi Rolls-Royce, hút điếu cày, nhiều sai phạm - Bất động sản - ZING.VN