Dân lại chặn xe vào bãi rác lớn nhất Hà Nội, nội đô ngập rác