Đàn ông có thích con gái đi chơi nhiều

Đàn ông thích con gái thùy mị đóng kín khuê phòng hay rong chơi ngoài phố?

thích con gái thùy mị biết rong chơi ngoài phố =))