Đánh người tình tử vong vì thấy vào nhà nghỉ cùng người đàn ông khác