Đây là bài "Tình như lá bay xa" nhưng ai hát ạ?

Em nghe ko biết bao nhiêu bản Tình Như Lá Bay Xa rồi mà vẫn không tìm thấy bản này là bản nào, của ai hát mà hay thế ạ.

Nghe như Đăng Khôi nhưng mà không phải.

Từ đầu đến đoạn 58 giây:

Đã tìm đc, thank @tackcalb

1 Like

Bonus vide, ghép 4 ca sỹ khác nhau hát bài này