Đây là số tài xế đã tham gia ứng dụng gọi xe MyGo, các đối thủ Grab, Go-Viet,

https://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-ve-ict/day-la-so-tai-xe-da-tham-gia-ung-dung-goi-xe-mygo-cac-doi-thu-grab-go-viet-fastgo-be-se-phai-bat-ngo-ve-dieu-nay-184593.ict

quan trọng con số này là ai đưa ra và thực tế thì ntn, và câu chuyện đặt xe thì code khuyến mại mới là điểm mấu chốt, chứ đông thì ứng dụng nào đông bằng xe ôm tư do :blush:

so sánh dốt vãi lúa, xe ôm tự do mà alo nó tới đón tận cửa được à

Nhưng họ đứng sẵn tại hang cùng ngõ hẻm khắp nơi trên cả nước

Bài lùa gà à :))