Đi gửi hàng tiện mồm làm bài sáo

À bài này nghe được rất nhiều lần trên TV rồi, nhưng hôm nay mới biết tên nó là “Xuân về bản H’mông”.

Thank bác @vnn95 đã khai sáng.