Dĩ vãng nhạt nhòa (Hà Nhi) vs Vẫn nhớ (Soobin Hoàng Sơn) - bạn thích bài nào hơn?

Nghe bản của Hà Nhi trước nên thích Hà Nhi hơn :love_you_gesture:

1 Like

Yea, mình thích Hà Nhi hơn, nghe độ phiêu cao hơn

Bonus tiktok của em Nhi

1 Like

ôi giờ tự nhiên lại thấy Soobin hay :pleading_face:

1 Like
1 Like